Garantinis laikotarpis

Kadangi rūpinamės klientų interesais, todėl bendradarbiaujame su daugybe įvairių gamintojų bei jų įgaliotais techninio aptarnavimo centrais.

Tačiau nepaisant visko, gamybos ar eksplotacijos metu pasitaiko nesklandumų net ir su pačiomis kokybiškiausiomis prekėmis. Todėl produktams suteikiamas nemokamas prekės garantinis aptarnavimas, kuris vykdomas pagal sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, laikantis LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo bei kitų Pirkėjus ginančių LR Teisės aktų.

Primename, jog garantinis aptarnavimas netaikomas šiais atvejais:


Kokybiškų prekių grąžinimas

Pirkėjas turi teisę nutraukti pirkimo - pardavimo sutartį, sudarytą elektroninėje parduotuvėje, pranešdamas raštu apie tai pardavėjui per keturiolika kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo dienos.

Grąžinant kokybiškas prekes, reiktų žinoti, jog:

Norint grąžinti prekę mums atgal, reikia informuoti mus el. paštu gps@todesa.lt.

Jūsų dėmesiui Pardavėjas neprivalo tenkinti vartotojo reikalavimo pakeisti arba grąžinti prekių įsigytų fizinėje parduotuvėje, kurios įeina į Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punktą (pilną sąrašą rasite paspaudę čia):

17.3. fotografijos ir kinematografijos prekes (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 3701–3707);

17.13. mašinas ir mechaninius įrenginius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8401–8487);

17.14. elektros mašinas ir įrenginius, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8501–8548);

17.17. optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisus ir aparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9001–9033);

17.18. laikrodžius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9101–9114).


Prašymą/skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/