Meniu
Prekių krepšelis

Grąžinimas ir garantinis laikotarpis

Garantinis laikotarpis

Kadangi rūpinamės klientų interesais, todėl bendradarbiaujame su daugybe įvairių gamintojų bei jų įgaliotais techninio aptarnavimo centrais.

Tačiau nepaisant visko, gamybos ar eksplotacijos metu pasitaiko nesklandumų net ir su pačiomis kokybiškiausiomis prekėmis. Todėl produktams suteikiamas nemokamas prekės garantinis aptarnavimas, kuris vykdomas pagal sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, laikantis LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo bei kitų Pirkėjus ginančių LR Teisės aktų.

Primename, jog garantinis aptarnavimas netaikomas šiais atvejais:

 • prietaisas buvo sąmoningai sugadintas, ardytas;
 • prietaisas sugedo dėl nelegalių programų įdiegimo, ardymo;
 • jei gedimas kilo dėl virusinių programų įtakos;
 • jei gedimas atsirado naudojant kitas medžiagas, priedus,  kurie nėra rekomenduojami gamintojo;
 • prietaisas buvo naudojamas nesilaikant naudojimosi instrukcijos;
 • atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisrai), netinkamos eksploatavimo sąlygos, naudotojo tyčios ar  neatsargumo;
 • atsiradus gedimams dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų ir rekomendacinių temperatūrų skirtumų;
 • pažeidimai atsiradę dėl patekusių pašalinių daiktų į prietaiso vidų, smėlio, skysčio (korozija, oksidacija), maisto, vabzdžių ir pan.; nesilaikant prietaiso naudojimo taisyklių numatytų prietaiso instrukcijoje;
 • pažeidimai atsiradę po įsigijimo prietaisui nukritus, sutrenkus arba prietaisą transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas;
 • atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso asmuo.

Nuo šių metų t.y 2022.01.01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimai.

Vartotojų teisės, įsigijus netinkamos kokybės prekę, ir garantijos - išsamiai reglamentuotos vartotojo teisės, jeigu įsigyta prekė yra netinkamos kokybės. Numatoma dviejų pakopų vartotojo teisių gynimo priemonių sistema:

 • Pirmiausia vartotojas turės teisę reikalauti pardavėjo prekę pataisyti arba pakeisti tinkamos kokybės preke(pirmoji pakopa).
 • Pardavėjui nepataisius prekės ar jos nepakeitus, vartotoas turės teisę reikalauti sumažinti prekės kainą arba nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį(susigrąžinti pinigus). Antrosios pakopos teisėmis vartotojas taip pat galės pasinaudoti iš karto, jeigu prekės trukūmas yra esminis.

Kokybiškų prekių grąžinimas

Pirkėjas turi teisę nutraukti pirkimo - pardavimo sutartį, sudarytą elektroninėje parduotuvėje, pranešdamas raštu apie tai pardavėjui per keturiolika kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo dienos.

Grąžinant kokybiškas prekes, reiktų žinoti, jog:

 • grąžinama prekė turi būti originalioje pakuotėje, nenaudota ir su visais jai priklausančiais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.) ir dovanomis (jei tokių buvo);
 • prekė neturėtų būti Pirkėjo sugadinta;
 • prekė turėtų būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė).

Norint grąžinti prekę mums atgal,  siųskite adresu Kaunas, Jonavos g. 204A. Prieš tai susisiekite el.paštu - prekyba@gpsmeistras.lt

Jūsų dėmesiui Pardavėjas neprivalo tenkinti vartotojo reikalavimo pakeisti arba grąžinti prekių įsigytų fizinėje parduotuvėje, kurios įeina į Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punktą (pilną sąrašą rasite paspaudę čia):

17.3. fotografijos ir kinematografijos prekes (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 3701–3707);

17.13. mašinas ir mechaninius įrenginius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8401–8487);

17.14. elektros mašinas ir įrenginius, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8501–8548);

17.17. optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisus ir aparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9001–9033);

17.18. laikrodžius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9101–9114).

 

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/